Oferta Formativa

Una formació innovadora

El Centre de Formació Professional de l'Automoció de Catalunya és una iniciativa pionera en el nostre país, que integra diferents sistemes de formació per respondre les diferents necessitats d'un sector concret, el de l'automoció.

L'oferta formativa del CFPA és un model formatiu innovador que suposa un canvi sistèmic en els plantejaments formatius professionals. Apostem per una formació professional especialitzada i sectorial, que adopta camins formatius diferents adreçats a públics i necessitats diferents. Una formació que cerca l’excel·lència i que situarà Catalunya com a referent europeu.

Diferents factors estratègics conflueixen en aquest projecte:


L'objectiu

L'objectiu principal del Centre és desenvolupar i millorar la competitivitat dels actuals i futurs professionals de l'automoció, mitjançant una formació que tingui en compte les necessitats reals de les empreses, així com els nous escenaris tecnològics i industrials, i els models econòmics més innovadors.

Cal identificar les necessitats actuals i futures de la indústria per qualificar les persones correctament, i en aquest sentit l'oferta formativa del Centre va dirigida a detectar nous perfils professionals i crear projectes formatius propis adaptats a aquests nous perfils.

Volem millorar la capacitat dels nostres joves per trobar i mantenir un lloc de treball, un fet que passa per dotar-los de les eines i competències necessàries per desenvolupar una carrera professional estable.

També en aquesta mateixa línia, apostem per millorar l'ocupabilitat de les persones a través d'una formació continuada al llarg de la vida.

Tot això, amb la posada en pràctica de les millors metodologies i recursos disponibles.

Itineraris formatius

Apostem per una formació professional especialitzada i sectorial. Una formació que cerca l’excel·lència i que situarà Catalunya com a referent europeu.