Objectius del CFPA

Mantenir i enfortir la competitivitat del teixit industrial de Catalunya és una de les prioritats del Govern de la Generalitat. El CFPA neix amb la voluntat d’esdevenir un actor rellevant tant per al model formatiu com per al sector.

A curt termini, el CFPA vol contribuir a la formació del personal del sector de l’automoció, millorar les seves competències professionals i avançar-se als nous perfils de la indústria 4.0. Una part de la competitivitat de les empreses ve donada pel talent i les competències dels seus treballadors. Per tant, assegurant una formació capdavantera als nostres joves i millorant la competitivitat dels treballadors actuals, estem garantint la sostenibilitat del sector de l’automoció.

També té com a objectiu consolidar la competitivitat del sector de l’automoció envers altres regions, així com la competitivitat de les pròpies empreses, millorant la seva productivitat i ajudant a la creació de nous llocs de treball.

Sabem que són objectius reptadors, però projectem una formació que busca l’excel·lència i s’acosta als models de referència.