Itineraris formatius

El CFPA és una iniciativa pionera en el nostre país que integra diferents sistemes formatius per respondre les diferents necessitats del sector de l'automoció.

L'oferta formativa del Centre es divideix en els següents itineraris:

Formació Professional Inicial en Cicles Mitjans i Superiors

Inspirat en un sistema formatiu consolidat a altres països europeus com Alemanya, que presenta com a característica principal la combinació de l'aprenentatge reglat, amb activitats professionals en empreses del sector, a més d'una formació especial i tecnològica que capaciti els alumnes en l'adaptació de les demandes de les necessitats laborals del sector.

El sistema dual alemany està àmpliament reconegut arreu d'Europa com una de les peces clau de la prosperitat econòmica i la competitivitat del país, a més de la seva habilitat per mantenir una baixa taxa d'atur juvenil.

El CFPAC vol replicar aquesta combinació de capacitació teòrica i formació directe en els centres de treball per tal de proporcionar al sector de l’automoció personal altament qualificat amb una formació específica en les seves necessitats.

Això respon a un altre dels factors d’èxit del model alemany: la forta implicació de les empreses del sector en els cicles formatius professionals.

Amb aquest cicle, ens posem a l’alçada dels millors referents europeus en aquest sistema de formació dual i integrada.

Formació Professional per a l'Ocupació

Amb l'objectiu de contribuir a millorar la qualificació i l'ocupabilitat de les persones, posem a disposició aquest model formatiu amb programes de formació professional especialitzats i de caràcter gratuït.

El programa està adreçat principalment a persones en situació d'atur, i també a treballadors en actiu que necessiten millorar les seves competències i qualificacions.

La majoria d'aquesta formació és acreditable mitjançant els 21 Certificats de Professionalitat del sector de l'automoció i altres cursos experimentals.

Llistat de cursos

Formació Professional a Demanda de les Empreses

Hem dissenyat plans formatius a demanda, que s'actualitzen en funció de les necessitats reals de les empreses i que pretenen millorar la seva productivitat i competitivitat dins el sector.

Aquest itinerari combina la formació específica requerida per les empreses, amb cursos que inclouen competències transversals i formacions en tecnologies específiques.

A més, junt amb el desenvolupament dels plans formatius, el Centre posa a disposició de les empreses un servei de diagnosi per detectar i valorar les seves necessitats.

L'objectiu, en aquest cas, és avançar-nos a les futures demandes del sector i contribuir a través de la formació a la millora i actualització de l'àmbit de l'automoció a Catalunya.

Serveis a empreses i persones

El Centre ofereix també serveis addicionals de valor afegit tant per a empreses com per a persones, com l'orientació professional en la configuració dels itineraris formatius i de sortida laboral; programes especials per a PIMES; consultoria i assessorament en plans formatius per a empreses; i assessorament i gestió en la tramitació de bonificacions de formació, entre d'altres.

El CFPA, amb la col·laboració del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya, identifica demandes presents i futures per actualitzar constantment l'oferta formativa.

Permet també l'acreditació de competències a partir de l'experiència laboral o formació no formal, i ofereix un sistema de passarel·les entre el sistema educatiu i el món laboral per facilitar, sigui quina sigui la situació de la persona, que capitalitzi la formació per la seva sortida laboral.