Consorci

El CFPA està impulsat pel Consorci de Formació Professional d'Automoció.

El Consorci s’adscriu al Departament d’Empresa i Coneixement i es crea com una entitat de dret públic de caràcter associatiu, voluntari i de duració indefinida, amb capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats.

El Consorci està integrat per:


  • La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament d’Afers Socials i Família i la Presidència del Govern.
  • L'Ajuntament de Martorell.
  • El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya.

Funcions del Consorci de Formació Professional d’Automoció

El Consorci de Formació Professional d'Automoció té com a finalitat contribuir a la formació i a la qualificació dels professionals, i al desenvolupament de les empreses de l'automoció i altres sectors relacionats, fonamentalment a través de la gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Catalunya.

Entre d'altres, el Consorci s'encarrega de vetllar perquè aquest centre públic de formació professional mantingui una cartera de serveis de qualitat, en línia amb els requeriments de la Generalitat de Catalunya i el Clúster de la Indústria de l'Automoció a Catalunya.

L'entitat també detectarà i determinarà les tendències dels nous perfils professionals i laborals, i impulsarà actuacions per reforçar els vincles entre els sistemes formatiu i productiu, i per la promoció i participació en el procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides.

La creació del Consorci se suma al conjunt d'accions de la Generalitat a favor del sector de l'automoció com un dels pilars per al creixement i la competitivitat de l'economia catalana. En aquest context, la formació dels professionals esdevé una eina bàsica per desenvolupar la competitivitat del sector. Tenint en compte que el Consorci busca promoure la cooperació en aquest àmbit industrial, no es descarten possibles relacions amb d'altres actors públics o privats, a través de convenis de caràcter col·laboratiu-associatiu.

Òrgans del Consorci