L'Arquitectura del CFPA

El Centre de Formació Professional d'Automoció va ser concebut com un projecte dual, pensat per respondre a les necessitats d'un centre docent, però també les d'un centre tecnològic i de recerca del món de l'automoció.

En aquest sentit, CAAS Arquitectes, els encarregats de projectar aquesta estructura, van idear el Centre tenint en compte dues escales: la humana i la industrial, adoptant un disseny de doble pell basat en la solució constructiva d'un cotxe, amb façana –carrosseria– i edifici –xassís.

El Centre de Formació Professional d'Automoció està ubicat a uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Martorell a la Generalitat de Catalunya, per la construcció d'un centre de formació professional dedicat a l'automació.

El Centre va ser inaugurat el març del 2015 pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya senyor Artur Mas i Gavarró, i es tracta d'un edifici d'aproximadament 10.000 m2 equipat amb les últimes tecnologies del sector. Disposa d'una gran nau industrial de 2.300 m2 que conforma el taller, i de 39 aules. A més, compta amb laboratoris específics de robòtica, de neumàtica, d’hidràulica, de sistemes automatitzats, de disseny, de mecànica i de manteniment, entre d’altres.

El projecte de CAAS Arquitectes ha estat escollit com a guanyador del German Design Award 2018. El jurat va destacar el disseny de la façana principal: "Els elements metàl·lics de la imponent façana d'aquest edifici, inspirats en la tecnologia de l'automòbil, li confereixen un caràcter distintiu que es veu accentuat pels colors colors usats."

L'any 2007, ja havia rebut una menció honorable en els International Design Awards. El jurat dels IDA va destacar els usos múltiples de l'edifici, com a centre tecnològic, centre de recerca i centre formatiu, i també va subratllar que el projecte està molt ben resolt pel que fa a les necessitats tèrmiques, acústiques i de salut.

Plànol del centre

PLANTA -1PLANTA 0PLANTA 1PLANTA 2PLANTA 3

Zones

 • Vestuaris
 • Zona instal·lacions
 • Auditori / S.Polivalent
 • Magatzem
PLANTA -1

Zones

 • Accés
 • Administració
 • Despatxos
 • Sala professors
 • Biblioteca
 • Auditori
 • Menjador
 • Cuina
 • Taller / Nau
PLANTA 0

Zones

 • Aula Polivalent
 • Sist. Automat. -Lab.1
 • Aula Cax 1
 • Lab. Electrotècnica
 • Lab. CNC
 • Aula Cax 2
 • Aula Infor. i Projectes
 • Lab. Assaj. -Metrologia
 • Aula Manteniment
 • Aula Mant. Mecànic
PLANTA 1

Zones

 • Aula Automoció 1
 • Aula Automoció 2
 • Lab. Robòtica i Micro
 • Lab. Sis.auto.PLCS -2
 • Lab. Automatismes Elec.
 • Lab. Sis.auto.PLCS -3
 • Lab. Pneumàtica
 • Lab. Pneu. Hidraulica 1
 • Lab. Pneu. Hidraulica 2
 • Aula Polivalent
PLANTA 2

Zones

 • Aula Polivalent 1
 • Aula Polivalent 2
 • Aula Polivalent 3
 • Aula Informàtica 1
 • Aula Informàtica 2
 • Aula Polivalent 4
 • Aula Polivalent 5
 • Aula Polivalent 6
 • Departament 1
 • Departament 2
 • Associació Alimnes
 • Departament 3
 • Departament 4
 • Aula Polivalent 7
 • Aula Polivalent 8
 • Departament 5
 • Departament 6
 • Aula Polivalent 9
 • Aula Polivalent 10
PLANTA 3