Solucions Innovadores de la Indústria 4.0 sector Automoció

Programa PRIMER preacceleradora emprenedoria especialitzada en automoció.

més informació

Centre de Formació Professional d'Automoció

És un Centre de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció i basada en un model innovador que cerca l’excel·lència.

Els nostres cursos

Centre de Formació Professional d'Automoció

És un Centre de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció i basada en un model innovador que cerca l’excel·lència.

Els nostres cursos

Centre de Formació Professional d'Automoció

És un Centre de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció i basada en un model innovador que cerca l’excel·lència.

Els nostres cursos

Centre de Formació Professional d'Automoció

És un Centre de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció i basada en un model innovador que cerca l’excel·lència.

Els nostres cursos

Centre de Formació Professional d'Automoció

És un Centre de la Generalitat de Catalunya de Formació Professional integrada en el sector de l’automoció i basada en un model innovador que cerca l’excel·lència.

Els nostres cursos

PROGRAMES FORMATIUS TRANSVERSALS
ADAPTATS A LES NECESSITATS DEL SECTOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CICLES MITJANS I SUPERIORS

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN CICLES MITJANS I SUPERIORS


Cerquem una formació dual que combina l'aprenentatge reglat, amb activitats professionals en empreses del sector, a més d'una formació especial i tecnològica que capaciti els nostres alumnes en l'adaptació de les demandes de les necessitats laborals del sector.

+
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ


Impartim programes de formació professional especialitzats i amb caràcter gratuït per millorar la qualificació i l’ocupabilitat en el sector, tant per a persones en situació d'atur, com també per a treballadors actius que necessitin millorar les seves competències i qualificacions, que seran acreditades pels 21 Certificats de Professionalitat del sector de l'automoció.

+
FORMACIÓ PROFESSIONAL A DEMANDA DE LES EMPRESES

FORMACIÓ PROFESSIONAL A DEMANDA DE LES EMPRESES


Amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses industrials d'automoció i d'avançar-nos a les noves demandes del sector, oferim programes formatius especialitzats i personalitzats a mida de les empreses, així com una diagnosi de les seves necessitats. Aquests programes inclouen competències transversals i formacions en tecnologies específiques d'acord a les seves demandes.

+
SERVEIS A EMPRESES I PERSONES

SERVEIS A EMPRESES I PERSONES


El Centre ofereix serveis addicionals de valor afegit tant per a empreses com per a persones, programes especials per a PIMES i serveis de consultoria.

+

Una formació pionera
basada en un model innovador i d'èxit

 • CREACIÓ DE NOUS PERFILS PROFESSIONALS

  A partir de programes dissenyats i actualitzats en funció de les necessitats presents i futures de les empreses.

 • EQUIPAMENTS PROFESSIONALS

  Que compten amb les últimes tecnologies i totes les especialitats del sector.

 • EL CFPA

  Neix amb la voluntat d’esdevenir un actor rellevant tant per al model formatiu com per al sector.

 • QUALIFICACIONS EUROPEES

  Que combinen els Títols de cicles formatius, reglats per la vida educativa, amb Certificats de Professionalitat, reglats per la via laboral.

 • ESPAIS DE FORMACIÓ PER A LES EMPRESES
Més informació

UN CENTRE EN PERMANENT RELACIÓ AMB EL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ

EL CFPA I EL SECTOR


 • Interrelació i espais de debat amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i les empreses del sector i derivats.
 • Relació constant entre el Centre, el CIAC i les empreses, per conèixer les noves necessitats del sector i les demandes pròpies de les empreses.

ACTUALITZACIÓ CONSTANT DELS PROGRAMES


 • Millora contínua en funció de les demandes i necessitats del sector.
 • Previsió dels futurs perfils professionals de la indústria 4.0.
 • Cursos experimentals.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA


 • Programes que van des de la formació inicial, fins els programes per a l'ocupació i millora professional.
 • Adaptació als projectes curriculars.

TRANSVERSALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS


 • Integració amb els Departaments d'Ensenyament, de Treball i d'Empresa, les universitats, els centres de cicles formatius i les empreses.
 • Orientació per a les empreses i persones.
 • Passarel·les entre els diferents formats.